Turn your mobile phone
to vertical view
for a better experience.

RİSK BİLDİRİMİ ve SORUMLULUK REDDİNE DAİR BEYAN

Genel Bilgi
AgriFintech Finansal Teknolojiler A.Ş. (“Şirket”), Varlığa Dayalı Cropto Token’ları ("Token’lar" veya “Token”) ihraç etmeyi amaçlamaktadır.

Bu Sorumluluk Reddi Beyanı, Token’ları satın alımınız, sahiplenmeniz ve satışınızla ilgili olarak size uygulanır. İş bu Beyanı kabul etmiyorsanız, Token’larımızı satın almak için çaba göstermemelisiniz (ve bunlarla ilgili başka bir işlem yapmamalısınız). Lütfen ilerlemeden önce gerekli yasal, finansal ve teknik danışmanlık hizmetlerini alınız.

Cropto Token’larının parametreleri, kullanımı veya işlevi, AgriFintech Finansal Teknolojiler A.Ş’nin takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya sonlandırılabilir. Bu nedenle, Cropto Token’ların, satın alım zamanında veya herhangi bir süre boyunca mevcut veya planlanan formda var olacağına dair GARANTİ YOKTUR ve herhangi bir garanti vermemekteyiz.

Cropto Token’ların Satışı veya Satın Alımı
Token’lar, belirli zaman dilimlerinde Şirket tarafından satın alınabilir hale getirilecek ve aynı şekilde üçüncü taraf platformlarda alım ve satın için sunulacaktır. Şirket, Token’ların zamanlaması, mevcudiyeti veya maliyeti konusunda hiçbir güvence vermez. Üçüncü taraf platformlarda üçüncü taraflar tarafından yapılan herhangi bir takas, alım-satım veya transfer işlemi Şirketin kontrolüne tabi değildir.

Şirket, Token satın alımınız, sahiplenmeniz veya satışınızla bağlantılı olarak kullandığınız veya eriştiğiniz herhangi bir üçüncü taraf web sitesinden veya platformundan sorumlu değildir. Şirket, kendi web sitesi veya platformu ile bağlantılı olsa da, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinde yer alan herhangi bir materyalin kalitesi, doğruluğu, satın alımı veya belirli bir amaç için uygunluğu konusunda herhangi bir garanti veya temsil sunmamaktadır. Üçüncü taraf web sitesi ve platform kullanmanız ile, o web sitesinin ve platformun kullanım şartlarına tabi olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Herhangi bir üçüncü tarafın eylemlerinden veya ihmallerinden sorumlu olmayacağız ve herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin kullanımı sonucunda maruz kaldığınız zarardan veya kayıptan sorumlu olmayacağız.

Lütfen unutmayın ki bu Sorumluluk Reddi kapsamında (ve başka bir şekilde herhangi bir Token ile ilgili olarak) Şirketin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere herhangi bir ülkenin düzenleyici otoritesi ve Menkul Kıymetler Yasaları tarafından yetkilendirilmediği veya düzenlenmediğini kabul ve beyan etmektesiniz.

Token’lar, Blok zinciri üzerine akıllı sözleşmeler kullanılarak oluşturulmuştur. Token’ları satın almak, sahiplenmek ve satmak için uyumlu bir dijital cüzdana ihtiyacınız olacaktır.

Hizmet Token Niteliği
Token’larımız bir Menkul Kıymet Token’ı ve Yönetişim Hakkı veren bir Token özelliğine sahip değildir. Token’larımız varlığa dayalı fiziki tarım ürünlerini dijital olarak temsil eden Token’lardır. Burada belirtildiği gibi, herhangi bir Token’ın alım ve satımı veya sahiplenilmesi, size veya herhangi bir üçüncü tarafa, Şirkete, Platforma veya web sitemize ilişkin (kar payı, dağıtım, fayda, kontrol, sahiplik veya diğer türlü) hiçbir hak, başlık veya menfaat sağlamaz. Bu Token’lar MENKUL KIYMET değildir ve yalnızca Şirket tarafından sunulan varlığa dayalı tokenize edilmiş tarım ürünlerine ilişkin bir değer deposu olarak düşünülmelidir. Bu Beyan dışında açıkça belirtilmediği sürece, Token satın alımı: (a) Satın Alanı, Şirket veya gelirlerine veya varlıklarına (oy verme, dağıtım, geri ödeme, tasfiye, mülkiyet dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları dahil) herhangi bir şekilde ilişkilendirmez; (b) Şirkete verilen bir kredi değildir; ve (c) Satın Alana, Şirkette herhangi bir sahiplik veya hisse senedi veya diğer faiz geliri sağlamaz. Token’ın işlevi, tarım ürünlerine yatırım yapmak için tarım ürünlerinin tokenizasyonunu kolaylaştırmakla sınırlıdır.

Satın Alma Prosedürleri
Şirket, Cropto Token’ları satın almak isteyen bireylerin Token’ları Merkezi (CEX) veya Merkeziyetsiz (DEX) Borsalar (Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları) üzerinden nasıl satın alacaklarını belirli prosedürlerle sağlamıştır. Token satın alarak, alıcı bu prosedürleri ve şartları kabul eder, bunlara uyar ve bu prosedürleri takip etme ve gerekli tüm belgeleri sunma yükümlülüğünü kabul, beyan ve taahhüt eder.

Token Fiyatı
Token’ların fiyatı Şirket tarafından ihracı (mint) zamanında belirlenir. Şirket, herhangi bir Token'ı ilk olarak satacağı zamanda, herhangi bir Token’ın fiyatını değiştirme veya artırma hakkını saklı tutar. Bir Token'ı satın almadan önce yapılan fiyat değişikliklerini takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, Token'ın satın alımı, sahiplenilmesi ve satışıyla ilişkili tüm komisyonlar (gas fee vb), diğer işlem ücretleri ve vergilerden siz sorumlusunuz ve dijital cüzdanınızda yeterli fonun olduğundan emin olmalısınız.

Vergi Uyumu
Token'ların satın alımı, sahiplenilmesi ve satışıyla ilgili olarak uygulanabilir vergileri hesaplama ve ödeme sorumluluğu size aittir ve yetkili vergi otoriteleriyle iletişim kurma ve iş birliği yapma sorumluluğunu üstlenmektesiniz. Uygulanabilir vergilerin toplanması, alıkoyması veya ödenmesi gerektiği durumlarda, bu tür vergileri, cezaları veya faizleri ödemediğinizden dolayı ortaya çıkacak herhangi bir yetkili vergi otoritesi tarafından talep edilen tüm maliyetleri (tüm vergiler, cezalar ve faizler dahil) zamanında ödemekle sorumlu olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Token Satın Alımının Sınırlandırılması
Token’larla ilgili olarak aşağıdaki amaçlardan herhangi birini, herhangi bir zaman diliminde ve herhangi bir eylemi yapmamalı veya herhangi bir üçüncü tarafın bunları yapmasına izin vermemelisiniz:

• Spekülatif yatırımlar yapmak;
• Yasal olmayan faaliyet yürütmek veya yasal olmayan faaliyetin gelirini gizlemek;
• Aldatıcı, dolandırıcı veya kötü niyetli faaliyetlerde bulunmak (kötü amaçlı yazılım dağıtmak veya kendi dijital cüzdanınızın dışındaki herhangi bir dijital cüzdana erişmeye çalışmak veya bize veya herhangi bir üçüncü tarafa ait Token’ları çalmak);
• Bir Token’ı herhangi bir şekilde değiştirmek veya yeni bir Token’ın parçasına dönüştürmek;
• Token’ları tersine mühendislik, dekompilasyon, devre dışı bırakma veya ayıklama;
• Resmi olarak size ait olmayan bir dijital cüzdanı kullanarak Token’ları veya web sitemizi veya platformumuzu kullanmak;
• Token’ları, üçüncü taraf bir ürünü veya hizmeti reklam vermek, pazarlamak veya satmak için kullanmak;
• Token’ları herhangi bir şekilde ticarileştirmek veya başka şekilde Şirket tarafından açıkça izin verilmeyen şekillerde Token'ları kullanmak;
• Fikri mülkiyet haklarımıza veya herhangi bir üçüncü tarafa ait fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;
• Token üzerinde fikri mülkiyet haklarınız olduğunu iddia etmek (Token'ı ticari marka olarak tescil ettirmeye çalışmak dahil);
• Token'ları herhangi bir şekilde kullanarak itibarımızı, durumumuzu veya iyi niyetimizi veya üçüncü tarafların haklarını tehlikeye sokacak şekilde kullanmak;
• Bu Beyanı herhangi bir şekilde ihlal etmek.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
Şirket, doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan herhangi bir kayıptan veya hasardan sorumlu değildir, (a) Token sahibinin veya temsilcisi olan herhangi bir kişinin herhangi bir eylemi veya ihmali; (b) iletim veya iletişim kanal ve tesislerinin arızası; (c) Şirket'in kontrolü dışındaki herhangi bir başka neden veya nedenler, bu nedenlerin arasında, yangın, sel, grevler, iş durmaları, terör eylemleri, hükümet veya düzenleyici kurumların işlemleri, tedarikçilerin veya taşeronların gecikmesi, savaş veya iç sıkıntı, telekomünikasyon hattı veya bilgisayar donanım arızaları ve diğer tüm telekomünikasyon arızaları; (d) Şirket'in bir Token sahibinin yetkilendirmiş bir bireyin adına hareket ettiğine inandığı talimat, bildirim veya iletişimlere dayanması; (e) hükümet ve devlet kısıtlamaları; takas, düzenleyici veya piyasa kararları; ticaretin askıya alınması; askeri operasyonlar; terörist faaliyetler; grevler veya Şirket'in kontrolünde olmayan diğer durumlar dahil olmak üzere, Şirket'in kontrolü dışındaki herhangi bir durum; ve (f) Şirket'in geçerli yasalara uyum sağlamak veya Token’larla ilgili Şirket kararlarına uymak amacıyla aldığı herhangi bir önlem nedeniyle Şirket, imha edilen, kaybolan ve çalınan Token’lar için sorumlu değildir.

UYGULANABİLİR YASALAR, DÜZENLEMELER VEKURALLAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN AZAMİ DERECEDE, ŞİRKET ŞARTLARININ HİÇBİRİŞİRKETİN, ŞİRKETİN BAĞLI KURULUŞLARINI VE KONTROL EDEN KİŞİLERİN,HİSSEDARLARININ, DİREKTÖRLERİNİN, YÖNETİCİLERİNİN, ÇALIŞANLARININ VETEMSİLCİLERİNİN TOKEN’LARIN FAYDA YA DA DEĞERİNDE MEYDANA GELEN KAYIPLARDANSORUMLU OLACAĞI ANLAMINA GELMEZ. HER HALÜKARDA, ŞİRKET, BAĞLI KURULUŞLARI,KONTROL EDEN KİŞİLERİ, HİSSEDARLARI, DİREKTÖRLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VETEMSİLCİLERİ, TOKEN SAHİBİNE YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA, DOLAYLI, ÖZEL,TESADÜFİ, SONUÇ VEYA CEZAİ ZARARLAR, KAYIP DEĞERİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİRZARAR TÜRÜ DAHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR ZARAR İÇİN SORUMLU TUTULAMAZ, BUZARARLARIN OLASI OLDUĞU BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE, VE BU SORUMLULUK REDDİ,SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR NEDENE DAYANARAK İLERİ SÜRÜLMÜŞ OLSA BİLEGEÇERLİDİR.

BURADA AÇIKÇA BELİRTİLEN DIŞINDA, ŞİRKETVE BAĞLI KURULUŞLARI, TOKEN’LARIN HAKLARI, ŞİRKETİN WEB SİTESİ, PLATFORMU VEYAONUN KULLANIMI İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR TEMSİL VEYA GARANTİDE BULUNMAZ,AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, KALİTE, PERFORMANS,İHLAL EDİLMEZLİK, SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAHİÇBİR TEMSİL VEYA GARANTİ VERMEZ. AYRICA, VERİLERİN YA DA TOKEN’LAR İLE İLGİLİOLARAK KULLANILAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICI HİZMETLERİNİN DOĞRULUĞU, KALİTESİ,SIRASI, ZAMANINDA OLMASI, GÜVENİLİRLİĞİ, PERFORMANSI, TAMAMLILIĞI, SÜREKLİULAŞILABİLİRLİĞİ VEYA İHLAL EDİLMEZLİĞİ KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VEHERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİYİ REDDEDER. ŞİRKET TARAFINDAN TOKEN’LARİLE İLGİLİ OLARAK SAĞLANACAK OLAN HİZMETLER (WEB SİTESİ DAHİL) UYGULANABİLİRYASALAR VE KURALLAR ÇERÇEVESİNDE EN YÜKSEK DÜZEYDE "OLDUĞU GİBİ","MEVCUT OLDUĞU GİBİ" ESASINA GÖRE GARANTİSİZ OLARAK SAĞLANIR.