Turn your mobile phone
to vertical view
for a better experience.

Web Sİtesİ Kullanım Koşulları Sözleşmesİ

AgriFintech Finansal Teknolojiler A.Ş., ana şirketi ve bağlı kuruluşları ("Şirket",”AGROS”,”Cropto”, "biz", "bizim" veya "biz") www.coropto.io adresindeki web sitemize hoş geldiniz ( "Site", “Web Sitesi”). Sitemiz, şirketimiz ve teknolojimiz hakkında temel bilgiler sunmaktadır. Bu Web Sitesi Kullanım Koşulları Sözleşmesi (“Sözleşme”, “Şartlar” veya "Koşullar"), Site'ye erişiminizi ve kullanımınızı düzenler.

"Siz" veya "Kullanıcı"ya yapılan tüm atıflar, uygun olduğu şekilde, Siteye herhangi bir şekilde giren, bağlanan, erişen veya kullanan kişiyi ve mirasçılarını, yetkilendirdiği kişileri ve haleflerinin her biri anlamına gelir. Siteyi bir tüzel kişi adına kullanıyorsanız, bu tüzel kişiyi temsil yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt ediyorsunuz, bu Koşulları kabul etmeniz söz konusu tüzel kişi tarafından kabul edilmiş sayılır ve buradaki "siz" ve "sizin" ifadeleri söz konusu tüzel kişiyi, yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını ve temsilcilerini ifade eder.

1. KULLANIM KOŞULLARI VE BU ŞARTLARIN KABULÜ

SİTEYE GİREREK, BAĞLANARAK, ERİŞEREK VE/VEYA SİTEYİ KULLANARAK, İŞBU SÖZLEŞMEYİ OKUYUP ANLADIĞINIZI VE BUNLARA BAĞLI KALMAYI VE SİTEYİ KULLANMANIZLA İLGİLİ YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM YASA VE YÖNETMELİKLERE UYMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ. BU KOŞULLARIN CROPTO VE SİZİN ARANIZDA BAĞLAYICI VE UYGULANABİLİR BİR YASAL SÖZLEŞME OLUŞTURDUĞUNU KABUL EDİYORSUNUZ. BU ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTEYE GİRMEYİN, BAĞLANMAYIN, ERİŞMEYİN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAYIN.

Bu Sözleşme yalnızca Siteyi kullanımınız için geçerlidir. Cropto’nun sunduğu hizmet ve ürünler ile ilgili Pazar Yerleri ve/veya Platformların bir kullanıcısıysanız (ödeme yapan bir müşteri veya son kullanıcı olarak), Pazar Yerlerini kullanımınız, ürün ve hizmetlere erişiminiz uygun olduğu şekilde ayrı hüküm ve koşullara ve gizlilik politikalarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme ile belirli bir hizmet için yayınlanan sözleşme, hüküm ve koşullar veya politikalar arasında bir çelişki varsa, söz konusu hizmeti kullanımınızla ilgili olarak sözleşme veya hüküm ve koşullar geçerli olacaktır.

2. WEB SİTESİ

Sitede ürün(ler)imiz ve hizmet(ler)imizin yanı sıra şirketimiz hakkında bilgilendirici sayfalar bulunmaktadır. Ayrıca, Kullanıcıların doldurabileceği, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içeren formlar vardır: (i) "İletişim" - Kullanıcıların soru sormasını ve destek departmanımızdan yardım almasını sağlar; (ii) "Whitepaper" - Kullanıcıların projelerimiz hakkında ayrıntılı bilgi edinmesini sağlar (bunlar ayrı hüküm ve koşullara tabidir); (iii) "Haberler" - Kullanıcıların sektör hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlar; (iv) "Cropto Token" - Kullanıcıların Cropto Token teknolojisi ve ürünleri hakkında bilgi edinmesini sağlar. Formlardan birini veya daha fazlasını doldururken bize sağladığınız bilgiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Web Sitemizin Yasal bölümünde bulunan Gizlilik ve Çerez Politikamızı ("Gizlilik Politikası") inceleyin.

3. KULLANIM KISITLAMALARI

Sitede kesinlikle yasaklanmış olan bazı davranışlar vardır. Lütfen aşağıdaki kısıtlamaları dikkatlice okuyun. Aşağıda belirtilen hükümlere uymamanız, tamamen Cropto’nun takdirine bağlı olarak, Siteye erişiminizin sona ermesine neden olabilir ve ayrıca sizi hukuki ve / veya cezai sorumluluğa maruz bırakabilir.

Aşağıdakileri yapmayacağınızı ve üçüncü tarafları yapmaları için yönlendirmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz:

(i) Coropto’nun önceden yazılı izni olmadan Sitedeki içeriğin herhangi bir bölümünü ve Sitede bulunan diğer bilgi, belge, materyal ve verileri (topluca "İçerik") herhangi bir şekilde kopyalamak, kazımak, değiştirmek, türev çalışmalar oluşturmak, uyarlamak, taklit etmek, tercüme etmek, tersine mühendislik yapmak, derlemek, kaynak koda dönüştürmek veya parçalarına ayırmak veya İçeriği kamuya açık olarak görüntülemek veya dağıtmak; (ii) İçeriği herhangi bir amaçla başka bir web sitesinde veya ağa bağlı bilgisayar ortamında kullanmak veya Cropto’nun önceden yazılı izni olmadan İçeriği çoğaltmak veya kopyalamak; (iii) Site ve/veya İçerik etrafında bir tarayıcı veya sınırlı ortam oluşturmak, satır içi bağlantı dahil olmak üzere Sitedeki resimler, posterler ve videolar gibi öğelere bağlantı vermek ve/veya Sitenin herhangi bir bölümünü çerçevelemek veya yansıtmak; (iv) fikri mülkiyet hakları ve gizlilik hakları da dahil olmak üzere üçüncü taraf haklarını ihlal edebilecek veya yasa dışı içerik barındırabilecek herhangi bir içeriği Site aracılığıyla veya Site ile bağlantılı olarak iletmek, dağıtmak, görüntülemek veya başka bir şekilde kullanıma sunmak; (v) Site ile bağlantılı olarak herhangi bir virüs, solucan, truva atı, saatli bomba, web böceği, casus yazılım veya herhangi bir donanım, yazılım veya telekomünikasyon ekipmanının çalışmasına zarar verebilecek veya ele geçirebilecek diğer bilgisayar kodlarını, dosyalarını veya programlarını veya gerçekte veya potansiyel olarak zararlı, yıkıcı veya istilacı diğer kod veya bileşenleri iletmek veya başka bir şekilde kullanıma sunmak ve/veya Siteyi dağıtmak ve/veya başka bir şekilde iletmek için kullanmak; (vi) Sitenin veya Siteyi barındıran veya Siteyi kullanıma sunan sunucuların veya ağların işleyişine müdahale etmek veya bunları kesintiye uğratmak veya bu tür sunucuların veya ağların gereksinimlerine, prosedürlerine, politikalarına veya düzenlemelerine uymamak; veya (vii) İçeriği ve/veya Siteyi herhangi bir yasa dışı, ahlak dışı veya yetkisiz amaç için kullanmak.

4. GİZLİLİK POLİTİKASI

Kullanıcılarımızın gizliliğine saygı duyuyoruz ve Siteyi kullanımınızla bağlantılı olarak bizimle paylaştığınız bilgileri korumayı taahhüt ediyoruz. Politikamız ve uygulamalarımız ile toplanan bilgilerin türü, Web Sitemiz Yasal bölümünde bulunan Gizlilik Politikamızda açıklanmaktadır. Siteye bağlanarak, Siteye erişerek veya Siteyi kullanarak, Gizlilik Politikasını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olmaktasınız.

5. KULLANIM

Cropto, Siteyi kullanmanız ve Siteden indirmeniz için sunulan herhangi bir İçeriği ("Materyaller") çoğaltmanız ve görüntülemeniz için size sınırlı, kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, takas edilemez, alt lisans verilemez, tamamen ve Cropto’nun takdirine bağlı olarak derhal iptal edilebilir, yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için, tümü işbu Sözleşme hüküm ve koşullara tabi olarak bir kullanım hakkı verir. Bu Koşullar size Sitede veya İçerikte veya Materyallerde herhangi bir hak vermez, sadece bunları işbu sözleşmeye uygun olarak kullanmak için sınırlı bir hak verir. Materyaller, yukarıdaki Bölüm 3'ün koşullarına tabi olarak, kendi kişisel sınırlı kullanımınız için size sunulmaktadır ve bu sözleşmede belirtilen kısıtlamaları ihlal etmeksizin ve bunlara ek olarak, şunları yapamazsınız: (i) Materyalleri veya herhangi bir bölümünü doğrudan veya dolaylı olarak dağıtmak; (ii) Materyalleri herhangi bir üçüncü tarafın ticari olarak kullanmasını sağlamak veya buna izin vermek; ve (iii) Materyalleri değiştirmek, eklemek, çıkarmak, toplamak veya başka bir şekilde herhangi bir türev çalışma yapmak veya üçüncü bir tarafın bunu yapmasına izin vermek. Şirketin talebi üzerine tüm Materyalleri derhal iade edeceğinizi, sistemlerinizi Materyallerden arındıracağınızı ve hiçbir kopyanın, alıntının veya diğer çoğaltmaların tarafınızdan saklanmamasını sağlayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

6. GERİ BİLDİRİM

Cropto’ya Site ve/veya Cropto ürünleri ve/veya hizmetleri ile ilgili herhangi bir öneri, yorum veya başka geri bildirim (topluca "Geri Bildirim") sağlamanız durumunda, bu Geri Bildirim Cropto’nun tek ve münhasır mülkü olarak kabul edilir ve işbu vesile ile Cropto’ya tüm haklarını, unvanını ve menfaatlerini ve varsa tüm Geri Bildirimleri geri dönülmez bir şekilde devretmektesiniz ve bu Geri Bildirimde sahip olabileceğiniz (veya sizin adınıza herhangi birinin) manevi haklarından feragat etmektesiniz. Bize herhangi bir Geri Bildirim göndererek, (a) Geri Bildirimi ifşa etme hakkına sahip olduğunuzu, (b) Geri Bildirimin başka herhangi bir kişi veya kuruluşun haklarını ihlal etmediğini ve (c) Geri Bildiriminizin herhangi bir üçüncü tarafın gizli veya tescilli bilgilerini içermediğini beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bize herhangi bir Geri Bildirim göndererek, ayrıca (i) Geri Bildirim ile ilgili olarak açık veya zımni hiçbir gizlilik yükümlülüğü altında olmadığımızı kabul ediyorsunuz ve (ii) halihazırda değerlendirilmekte veya geliştirilmekte olan Geri Bildirime benzer bir şeye sahip olabileceğimizi kabul ve beyan ediyorsunuz. Halihazırda sağlanan Geri Bildirim için geçerli olabilecek herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya sınırlamasının farkına varır varmaz Cropto’yu derhal bilgilendireceksiniz. İşbu sözleşme Bölüm 6, Siteye veya ürünlerimizden veya hizmetlerimizden herhangi birine erişiminizin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

"Cropto Fikri Mülkiyeti" aşağıdakileri içeren tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarını ifade eder: Site, logoları, grafikleri, simgeleri, resimleri; ayrıca bunların seçimi, birleştirilmesi ve düzenlemesi; Cropto’nun özel yazılımı, algoritmaları ve bunlarla ilgili tüm fikri mülkiyet hakları, sınırlamaksızın icatlar, patentler, faydalı modeller ve patent başvuruları, ticari markalar, ticari adlar, logolar, telif hakkına tabi materyaller, grafikler, metinler, resimler, tasarımlar (Site'nin "görünümü" de dahil olmak üzere), özellikleri, yöntemleri, prosedürleri, bilgileri, know-how'ı, verileri, teknik verileri, etkileşimli özellikleri, kaynak ve nesne kodu, dosyalar, arayüz ve ticari sırlar; kayıtlı olup olmadığına ve/veya kayıt edilebilir olup olmadığına bakılmaksızın ve tüm Geri Bildirimleri içeren her türlü hak ve yetki.

Cropto Fikri Mülkiyeti, Cropto’ya ait ve/veya Cropto tarafından lisanslanmış olup, yerel yasalara, yabancı yasalara ve uluslararası anlaşmalara tabi telif hakkı ve diğer uygulanabilir fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Cropto Fikri Mülkiyetini, işbu sözleşmede açıkça izin verilmedikçe, kendiniz veya adınıza bir başkası tarafından herhangi bir şekilde veya herhangi bir araçla kopyalayamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kamuya açık şekilde icra edemez, kamuya sunamaz, taklit edemez, insan tarafından okunabilir bir forma dönüştüremez, dekompile edemez, parçalayamaz, uyarlayamaz, alt lisans veremez, ticari amaçla kullanamaz, satamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, işleyemez, derleyemez, tersine mühendislik yapamaz, başka yazılımlarla birleştiremez, çeviremez, değiştiremez veya Cropto’nun mülkiyet haklarına tabi herhangi bir malzemeden türetilmiş türev eserler oluşturamazsınız.

Cropto ve Site ile bağlantılı olarak Cropto tarafından kullanılan tüm logolar ve diğer özel tanımlayıcılar ("Cropto Ticari Markaları"), kayıtlı olsun olmasın, Cropto’nun ticari markaları ve/veya ticari adlarıdır. Site üzerinde görünen veya Site ile ilgili olarak görünebilecek tüm diğer ticari markalar, Site işaretleri, ticari adlar ve logolar, ilgili sahiplerine aittir ("Üçüncü Taraf İşaretleri"). Burada Cropto Ticari Markaları'na ve/veya Üçüncü Taraf İşaretleri'ne ilişkin herhangi bir hak, lisans veya kullanım hakkı verilmez ve Cropto Ticari Markaları veya Üçüncü Taraf İşaretleri ile ilgili olarak böyle bir hak, lisans veya kullanım hakkının tarafınızca iddia edilmeyeceğine, dolayısıyla bu işaretlerden herhangi birini burada açıkça izin verilmediği sürece kullanmaktan kaçınacağınıza kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Bu Sözleşmede açıkça verilen lisanslar ve haklar dışında, herhangi bir Cropto Fikri Mülkiyeti kapsamında size ima yoluyla veya başka bir şekilde herhangi bir lisans veya hak verilmez.

8. ÜÇÜNCÜ TARAF BİLEŞENLERİ

Site, açık kaynak ve üçüncü taraf lisans koşullarına tabi olan üçüncü taraf yazılımları, dosyaları ve bileşenleri ("Üçüncü Taraf Bileşenleri") kullanabilir veya içerebilir. Bu tür Üçüncü Taraf Bileşenlerini Sitenin bir parçası olarak veya Site ile bağlantılı olarak kullanma hakkınız, söz konusu Üçüncü Taraf Bileşenlerine eşlik eden, bunlarda yer alan veya bunlarla ilgili geçerli onaylara ve lisans koşullarına tabidir. İşbu Sözleşme, Siteye eşlik eden veya Sitede bulunan herhangi bir Üçüncü Taraf Bileşeni için geçerli değildir ve Cropto bunlarla ilgili tüm sorumluluğu reddeder. Cropto’nun herhangi bir Üçüncü Taraf Bileşeninin yazarı, sahibi veya lisans vereni olmadığını ve Cropto’nun Üçüncü Taraf Bileşenlerinin kalitesi, yetenekleri, işlemleri, performansı veya uygunluğu konusunda açık veya zımni hiçbir garanti veya beyanda bulunmadığını kabul ediyorsunuz. Hiçbir koşul altında Site veya herhangi bir kısmı (içerdiği Üçüncü Taraf Bileşenler hariç) "açık kaynak" veya "kamuya açık" yazılım olarak kabul edilmeyecektir.

9. KULLANILABİLİRLİK

Sitenin kullanılabilirliği ve işlevselliği, iletişim ağları, yazılım, donanım ve Cropto’nun üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve yüklenicileri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Cropto, Sitenin her zaman kesinti olmaksızın çalışacağını ve / veya mevcut olacağını veya yetkisiz erişimin olmayacağını veya hatasız olacağını garanti etmez.

10.UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme 18 yaş üstünde olan tüm ziyaretçi ve üyeler için geçerlilik taşımaktır.

11. UYUŞMAZLIKLARINÇÖZÜMÜ, UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Cropto’nun, ziyaretçi ve üyenin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

12. UYUŞMAZLIKLARINÇÖZÜMÜ, UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Cropto, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın Siteyi (veya herhangi bir bölümünü) değiştirme, düzeltme, tadil etme, geliştirme, iyileştirme, başka değişiklikler yapma veya geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını saklı tutar. Ayrıca, Site aracılığıyla sunulan İçeriğin içerik ve biçim açısından değiştirilebileceğini, tadil edilebileceğini, düzenlenebileceğini veya genişletilebileceğini veya size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda kaldırılabileceğini kabul etmektesiniz. Cropto’nun Sitede (veya herhangi bir bölümünde) herhangi bir değişiklik, askıya alma, hata, arıza veya kesinti nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul ve beyan ediyorsunuz.

13. SORUMLULUK REDDİ VE GARANTİLER

CROPTO, SİTENİN (VEYA HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜN) KULLANIMI, KULLANILAMAMASI VEYA İŞLETİLEMEMESİ YA DA KULLANIMININ VEYA İŞLETİLMESİNİN SONUÇLARI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ VEYA BEYANDA BULUNMAZ. CROPTO, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SİTENİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANSIN VEYA KAYNAKLANMASIN, CROPTO KULLANICIYI BU TÜR OLASI ZARARLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRMİŞ OLSUN VEYA OLMASIN, HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

14. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, SİTEYE ERİŞİMİNİZ VE SİTEYİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL VE BEYAN EDİYORSUNUZ. HİÇBİR DURUMDA CROPTO SİTEDEN, SİTENİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN, SİTENİN TEMSİL EDİLDİĞİ VEYA BEKLENDİĞİ GİBİ ÇALIŞMAMASINDAN, VERİ VEYA KAR KAYBINDAN, CROPTO’NUN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA PERFORMANS GÖSTERMESİNDEN VEYA GÖSTERMEMESİNDEN VE HERHANGİ BİR KULLANICININ VE/VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HERHANGİ BİR SEBEPTEN DOLAYI CROPTO’NUN BAŞKA BİR EYLEMİ VEYA İHMALİNDEN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. BU SINIRLAMALAR, İSTİSNALAR, SORUMLULUK REDDİ VE FERAGATNAMELER, SÖZLEŞME, GARANTİ, KUSURSUZ SORUMLULUK, İHMAL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR FİİLE DAYANSIN DAYANMASIN TÜM TAZMİNAT TALEPLERİ İÇİN GEÇERLİ OLACAKTIR. BU SORUMLULUK SINIRLAMALARININ, CROPTO’NUN SİTESİNİN SİZE SUNULMASININ KISMEN BEDELİNİ OLUŞTURAN RİSKİN KABUL EDİLMİŞ TAHSİSLERİ OLDUĞUNU VE BU SINIRLAMALARIN, HERHANGİ BİR SINIRLI ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACININ BAŞARISIZLIĞINA BAKILMAKSIZIN VE CROPTO BU TÜR YÜKÜMLÜLÜK VE/VEYA ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ GEÇERLİ OLACAĞINI KABUL VE BEYAN EDİYORSUNUZ.

15. TAZMİNAT

Cropto’yu, doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdakilerden kaynaklanan her türlü talep, zarar, yükümlülük, kayıp, maliyet, borç, para cezası, gecikme ücreti, iptal ücreti ve masraflara (avukatlık ücretleri dahil) karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul ediyorsunuz: (i) Siteyi (veya herhangi bir bölümünü) kullanımınız; (ii) bu Koşulların herhangi bir şartının sizin veya sizin adınıza herhangi biri tarafından ihlali; (iii) Siteyi kullanımınızla (veya kullanamamanızla) ilgili olarak herhangi bir üçüncü tarafa verebileceğiniz doğrudan, dolaylı, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan her türlü zarar; (iv) Siteyi kullanımınız veya bilgi sağlamanız yoluyla Gizlilik Politikasını, üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını, gizlilik haklarını veya diğer hakları ihlal etmeniz; ve (v) yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal etmeniz.

16. SÖZLEŞMEDE YAPILANDEĞİŞİKLİKLER

Cropto, işbu Sözleşme ve burada referans olarak verilen diğer sözleşme ve belgeleri zaman zaman, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Cropto, bu Şartlardaki önemli değişiklikleri Sitede bildirerek veya kayıt formunda verdiğiniz e-posta adresine bu tür değişikliklerle ilgili bir e-posta göndererek sizi bilgilendirecektir. Bu tür önemli değişiklikler, söz konusu bildirimin Sitemizde sunulmasından veya e-posta ile gönderilmesinden yedi (7) gün sonra yürürlüğe girecektir. Aksi takdirde, işbu Sözleşmede yapılan değişiklikler, bu Sözleşmede yapılan değişikliklerin Sitede yayınlanmasıyla yapılabilecek bildirim üzerine yürürlüğe girer. Güncellemeler ve değişiklikler için işbu Sözleşme düzenli olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Değişiklik bildirimi yapıldıktan sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Kabul etmiyorsanız, Siteye erişemez veya Siteyi kullanamazsınız.

16. GENEL HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme, taraflar arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan, acente veya bayilik ilişkisi oluşturmaz ve bu şekilde yorumlanamaz. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün hukuka aykırı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm bu Sözleşmeden ayrılabilir olarak kabul edilecek ve kalan herhangi bir hükmün geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Cropto’nun önceden açık yazılı izni olmadan bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin herhangi birini veya tamamını devredemez, alt lisans veremez veya başka bir şekilde devredemezsiniz. Taraflardan herhangi birinin buradaki herhangi bir ihlal veya temerrütten feragat etmesi, önceki veya sonraki herhangi bir ihlal veya temerrütten feragat olarak kabul edilmeyecektir.

Burada yer alan herhangi bir başlık veya bölüm başlığı yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla eklenmiştir ve hiçbir şekilde buradaki herhangi bir bölümü veya hükmü tanımlamaz veya açıklamaz.

Bu Sözleşme, Sitenin kullanımı ile ilgili olarak sizinle Cropto arasındaki tüm hüküm ve koşulları belirler ve sizinle Cropto arasındaki önceki veya eşzamanlı yazılı veya sözlü anlaşmaların veya mutabakatların yerine geçer. Size bildirimler e-posta veya normal posta yoluyla yapılabilir. Bu Site ayrıca, bu tür bildirimleri görüntüleyerek veya bu tür bildirimlere bağlantılar sağlayarak bu Koşullarda veya diğer konularda değişiklik bildirimleri sağlayabilir.

Herhangi bir sınırlama olmaksızın, işbu Sözleşmenin basılı bir versiyonunun ve elektronik formda verilen herhangi bir bildirimin, bu Sözleşmeye dayanan veya bunlarla ilgili adli veya idari işlemlerde, orijinal olarak basılı formda oluşturulan ve muhafaza edilen diğer ticari belgeler ve kayıtlarla aynı ölçüde ve aynı koşullara tabi olarak kabul edilebilir olacağını kabul ediyorsunuz.